Sorry, that sona ni dating pangulong corazon aquino opinion you

Diosdado Macapagal, Distinguished members of the Senate and the House of Representatives, Your excellencies of the diplomatic corps, Fellow workers in government, honored guests, minamahal kong mga kababayan :. In March , six months after the declaration of martial law, Ninoy Aquino was taken blindfolded from Fort Bonifacio and brought to a place he did not know. He was stripped naked and thrown into a cell. His only human contact was a jailer. The immediate prospect, in such a place, was a midnight execution in front of a grave dug by himself.

Tingnan po natin: Noongnasa P1. Pati sa domestic investments, napakasigla ng mga numero; ngayon, ang Pilipino, tumataya sa kapwa Pilipino. Ikumpara natin: Mula nang una itong itala noong hanggang sa pag-upo natin noongP1.

Mula naman third quarter ng hanggangang ipinasok na puhunan ng ating mga kababayan sa merkado: P2. Sa manufacturing naman po: Aaminin ko, noong unang nanungkulan tayo, isa sa mga pinakamalaking palaisipan ang pagbabalik ng sigla sa sektor na ito.

Humarap sa maraming hamon ang mga industriya: Kuryente pa lang, napakamahal na nga, di pa tiyak. Di rin po biro ang pagtatayo ng pasilidad, dahil malaking puhunan ang kailangan para sa mga makina at pagsasanay ng mga tao. Kaya po ultimo low-tech na electric fan noon, kinailangan na nating angkatin. Dahil sa repormang nagpanumbalik ng kumpiyansa sa ating bansa, lumago ang manufacturing sector.

Ang three-percent annual average growth ng sektor mula hanggangnaiangat natin sa 8 percent mula hanggang Malinaw po: Kaya nang makipagsabayan ng Pilipino. Dati, ang tanging bentahe natin ay ang mababang pasahod sa ating mga manggagawa.

Ngayon, dinadala na rin dito ang mga pabrika ng hi-tech na kagamitan: mula sa mga bahagi ng eroplano, mga electric tricycle, mga printer, at iba pang digital media products, hanggang sa high-quality medical devices gaya ng aortic catheter, at gamit para sa in vitro diagnostics at hemodialysis treatment. Alam po natin: Ang pangunahing sukatan kung tunay na tumatalab sa karaniwang Pilipino ang pag-unlad ay ang nalilikhang trabaho.

Suriin natin ang pagbabago sa ktong ito. Taon-taon, mahigitang mga bagong pasok sa ating labor force. Idagdag na rin po natin diyan ang naiulat na pagkaunti ng Overseas Filipinos. Noong taongnasa 9. Sa huling datos naman ng Disyembre ng taongnasa 9. Hindi kalabisang isiping marami sa tinatayangnabawas sa kanila ay bumalik sa Pilipinas, at nakahanap ng trabaho. Linawin ko rin po: Permanenteng trabaho ang nalikha natin; hindi tayo nag-hire ng magwawalis ng kalsada tuwing survey period langpara kargahan ang resulta.

Kaakibat ng paglikha natin ng trabaho ang maaliwalas na ugnayan ng manggagawa at negosyante. Ikumpara po natin. Noong siyam at kalahating taon ng nakaraang administrasyon, ang natuloy na labor strike:o halos 21 kada taon.

Cory Aquino remembered on her 5th death anniversary

Sa limang taon po natin, ang suma-total ng natuloy na strike: 15 na nga lamang po. Ito ang pinakamababa sa kasaysayan ng DOLE. Kaya naman po talagang bilib tayo kay Secretary Linda Baldoz, at sa sektor ng manggagawa at mga nangangasiwa. Si Sec. Linda po, hindi lang magaling; napakadali mo pang katrabaho dahil lagi kang positibo. Ikaw na nga ang tinagurian kong Pastora ng Gabinete. Maraming salamat sa iyo, Linda.

Talagang napakalaki na nga po ng pagbabago. Ang iba nga, pagandahan pa ng insentibo. Merong magpa-interview ka lang, ililibre ka na ng almusal. Kapag na-hire naman, sagot na rin nila ang blow-out para ipagdiwang ang bago mong trabaho.

Nabanggit nga po sa akin ng ilang negosyante na pahirapan na ngayong makahanap ng accountant. Nang bumisita tayo sa Bicol University, naikuwento ko ito sa kanilang presidente. Tanong ko: Di ba meron kayong accountancy program? Meron daw po, pero kahit sila ay nahihirapang punuin ang sariling accounting department. Sabi po kasi ng presidente nila, ang mga estudyante nila, 3rd year pa lang, nire-recruit na ng mga accounting at auditing firms. Nagawa po ito dahil sa pagtugon sa tinatawag na job-skills mismatch.

Dati, maraming nagsasabing wala silang trabaho, kahit napakarami namang bakanteng posisyong nakatala sa PhilJob-Net na hindi napupunuan. Ang simpleng dahilan: Hindi tugma ang kakayahan ng ating mga kababayan sa hinahanap ng merkado. Simple lang din po ang solusyon dito: Kausapin ang mga prospective employer, para malaman kung anong klaseng kaalaman ang hinihingi ng mga posisyong binubuksan nila.

Dito naman tayo nagsasanay ng trainees, upang masagad nila ang oportunidad. Ang prinsipyo ng ating pamumuno: Sa halip na bigyan ang kapwa ng isda, turuan siyang mangisda. Ang pag-unlad at pagkakataon, sinisiguro nating masasagad ng ating mga kababayan.

Ang paninindigan po natin: inclusive growth. Ang agenda: ayuda, kaalaman, kasanayan, at kalusugan, para walang maiiwan. Ang isa sa mga mekanismo: Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pinalawak natin nang husto ang saklaw nito. Ngayon, nasa mahigit 4. Nitong taon,ang nagtapos sa high school; kabilang sila sa unang batch ng ating mga benepisyaryo sa pinalawak na Pantawid Pamilya.

Ang lahat po ng benepisyaryong ito, tataas ang antas ng kaalaman; sa halip na menial jobs ang pasukan ay malamang makakuha sila ng mga trabahong maayos ang mga suweldo.

Income tax pa lang nila, bawi na ang puhunan ng estado, at maitutuloy natin ang siklo ng pagbibigay-lakas sa mga nangangailangan. Bonus pa po ang lalong magandang kinabukasang nag-aabang para sa mga honor students na pinagtapos ng programa. Sa Pantawid Pamilya, kapalit ng tulong sa mga benepisyaryo, pangunahin nilang dapat tutukan ang pag-aaral ng mga anak. May paunang bunga na po ito: Ayon sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies, noongmayroong 2.

Lumaki ang ating populasyon, pero noongang natirang out-of-school children, 1. Para po nating pinuno ng estudyante ang humigit-kumulang 42, na bakanteng classroom. Siyempre, bukod sa Pantawid Pamilya, may kontribusyon din ang Alternative Learning System para masigurong pati ang mga katutubo at street children ay hindi napapag-iwanan. May mga nagtatanong pa nga rin po: Nasaan ang resulta ng Pantawid Pamilya? Nahahalata tuloy kung sino ang medyo matinding mambobola.

Ang lakas din ng loob ng ibang ipagsigawan: May leakage daw ang Pantawid Pamilya. Sa sektor naman po ng edukasyon: Sinisiguro nating napupunuan ang mga pagkukulang ng nakaraan, natutugunan ang mga pangangailangang dumarating sa kasalukuyan, at napapaghandaan pati ang para sa kinabukasan.

Unang dalawang taon pa lang natin sa puwesto, naisara na ang dinatnang backlog na Pagdating ngang backlog na 66, classrooms, at ang kulang nana guro, natugunan na rin sa tulong ng ating local government unit partners. Sa estima ng DepEd, mula hanggangang kabuuang bilang ng madaragdag na estudyante: 4.

Bunsod po ito ng pagdami ng enrollees at pagpapatupad natin ng K to Para matugunan ito, kailangan nating magdagdag ng tinatayangclassrooms. Ngayong taon, nakasalang na ang pagpapagawa ng mahigit 41, pa. Ang natitirang 43, nakapaloob na sa inaasahan naming ipapasa ninyong budget. Tinatayangnaman ang kailangan nating guro.

Nitongang na-hire na ay 29, Ngayong taon, ang kabuuang bilang ng guro na target nating ma-hire: 39, Armin, ang suma-total ng naipagawa nating mga classroom at na-hire na guro ay higit pa sa pinagsama-samang nagawa mula sa nakalipas na 20 taon bago tayo manungkulan. Naipamahagi na natin ang karagdagang Ngayong din, naihatid na sa mga paaralan ang 1. Sa budget na isusumite natin para sa ; nakalagay na ang pondo para sa dagdag pang Malinaw po: Hindi na tayo mag-iiwan ng sakit ng ulo sa susunod sa atin.

Linawin ko lang po: Nagpatupad tayo ng K to 12 dahil hindi praktikal ang pagsisiksik ng kaalaman sa year basic education cycle. Kinukuwestiyon na ang credentials ng ating mga kababayan sa ibang bansa; mayroon na ring na-demote, dahil hindi raw sapat na patunay ng kakayahan ang diplomang tangan niya. Kung ang lumang kalakaran sa edukasyon ay maihahalintulad sa manggang kinalburo, ngayon, sinisiguro nating hinog ang kakayahan ng mga estudyante na magpanday ng sariling kinabukasan.

Corazon Aquino

Kung sa tech-voc naman pumasok, nakahanda na rin ang ating pinalakas na mga programa para sa kanila. Sa Training for Work Scholarship Program lang po, umabot na saang napagtapos. Ano na kaya ang sitwasyon nila? Ayon sa pag-aaral, Ang ilang industriya pa nga, talagang pumapalo na dahil Naikuwento nga po sa atin ni Sec. Akala niya, wala nang pag-asang umasenso. Kung susumahin nga po, halos pareho na nga kami ng suweldo ng benepisyaryong ito, [Palakpakan at tawanan] kahit hindi parehong stress ang dinadaanan namin.

Paano nagawa ito? Sinanay siya sa bookkeeping, inventory management, accounting, at iba pa. Talagang bilib po tayo, dahil pati kung paano siguruhing mapupunta sa tama ang dagdag na kita, itinuturo din sa STAR program. Dumako naman tayo sa sektor ng kalusugan. Sa maraming Pilipino, sagabal sa pagtupad ng mga pangarap ang pagkakasakit. Ang mga pamilyang umaasenso, back to zero kapag tinamaan ng karamdaman.

Nauubos na nga ang ipon, nababaon pa sa utang.

Siya ay kabiyak ni Benigno "Ninoy" Aquino, Jr., ang pinaslang na lider ng oposisyon noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Nailuklok siya sa pamamagitan ng isang mapayapang rebolusyon (Unang Rebolusyon sa EDSA) noong 25 Pebrero at ibinalik niya ang demokrasya sa jankossencontemporary.comang sinundan: Ferdinand E. Marcos. Apr 19,   Corazon Aquino's Fifth State of the Nation Address. From Wikisource. Corazon Cojuangco-Aquino This work is in the public domain because it is a work of the Philippine government (see Republic Act No. or Section .

Sa PhilHealth po: Dumating tayong 47 milyong Pilipino lang ang benepisyaryo. Halos dinoble na po natin ito. Nitong Hunyo, pumalo na ang saklaw ng ating PhilHealth sa Imbis kasi na pangangailangan ng taumbayan, interes ng kandidato ang naging basehan. Tinama na natin ang ganyang kalakaran. Heto pa po. Noonginanunsiyo natin: Kung kabilang ang pamilya mo sa lowest quintile o ang pinakamahirap na 20 porsiyento ng ating populasyon, at nagpagamot ka sa pampublikong ospital, sigurado, wala kang kailangang bayaran.

Simula po noong Lumawak na iyan para saklawin ang susunod na quintile sa ating lipunan. Ibig sabihin, para sa pinakamahirap na 40 porsiyento, libre na ring magpagamot sa mga pampublikong ospital.

Muli po nating balangkasin ang kuwento ng nakaraang limang taon. Hinabol natin ang mga corrupt at nilinis ang sistema, na nanganak ng kumpiyansa po sa ating mga merkado.

Sona ni dating pangulong corazon aquino

Pumasok ang negosyo, lumawak ang oportunidad, habang binibigyang-lakas nating magkatrabaho ang Pilipino. Sila ang tumatangkilik ng mga negosyo; ito naman pong mga negosyo, nakikitang meron nang level playing field; naaasahan ang pag-asenso nang hindi kailangang mandaya.

Nagpapalawak sila ng operasyon, at umeempleo ng mas maraming tao. Siklo po ito: Katarungan, tiwala, paglago ng ekonomiya, pagkakataon, pag-asenso.

At hindi lang natin nakamtan ang pagbabago; ang transpormasyong ating tinatamasa ngayon, lagpas-lagpas pa sa inasahan noong simula. Ang Cadastral Survey, na sinimulan pa noongtapos na natin. Inabot ng halos isang siglo ang mga nauna sa atin para matapos ang 46 percent nito. Ang mahigit kalahati pong natitira, nabuno natin sa limang taon sa puwesto. Ito pong Cadastral Survey ang tumutukoy sa hangganan ng mga lupaing saklaw ng bawat lungsod, bayan, at lalawigan sa Pilipinas.

Ngayon, dahil naayos na ang land record system, wala nang nanganganak na lupa sa ARMM. Noong po, inimbentaryo natin ang mga sitio; tinukoy natin kung sino pa ang nangangailangan ng kuryente.

Gawa ng Sitio Electrification Program, nakapaghatid na tayo ng liwanag sa 25, sitiong natukoy sa imbentaryong ito. Dagdag pa rito, dahil sa paggamit ng solar at iba pang teknolohiya, kahit malayo o liblib na lugar, nagkakakuryente na rin. Ngayon po, 78 percent na ng target ng SEP ang energized na, at tinitiyak sa atin ng DOE na bago tayo bumaba sa puwesto, lahat ng naitala noong taongmay kuryente na. Tunghayan po natin ang isang magsasakang nakinabang sa ating Sitio Electrification Program.

Sa aviation naman po, sunod-sunod din ang good news: Ang significant safety concerns na ipinataw ng International Civil Aviation Organization noongnatanggal na noong Sa parehong taon, pinayagan ng European Union ang ating flag carrier na muling lumipad patungong Europa. Noong naman, isa pang local carrier ang pinayagan ng European Union, habang inangat na tayo ng U.

Federal Aviation Administration sa Category 1, mula sa nangyaring pag-downgrade sa Category 2 noong Dahil dito, dumadami ang flights papasok at palabas ng bansa, at napapadali ang paglipad ng mga turista sa loob ng Pilipinas. Ito po ang unang pagkakataong tinanggal nila ang ban sa buong civil aviation sector ng isang bansa. Ngayon, lahat ng airlines natin, direkta nang makakalipad papuntang United Kingdom, Italy, at iba pang bansang kasapi ng EU.

Dahil dito, nagkaroon ng bantang hindi kilalanin ng EU ang ating maritime education certificates. Kung hindi tayo umaksiyon, may potensiyal na mawalan ng trabaho ang tinatayang 80, marinong Pilipinong naglalayag sa mga barkong Europeo.

Hanggang ngayon, kinikilala pa rin ng EU ang ating mga sertipikasyon. Kay Sec. Jun Abaya: Huwag ka sanang panghinaan ng loob kung tila nalilimot ng iba ang nagawa mo para sa ating mga marino, ang pagtanggal ng ICAO sa significant safety concerns sa ating aviation sector, ang pag-alis ng European ban sa ating mga eroplano, at ang pag-akyat natin sa Category 1 ng U. Federal Aviation [Administration]. Ipinagbawal mo rin ang pagpapalaot ng barko kapag may bagyo, na nakatulong upang mailayo sa panganib ang pasahero.

Bihira na po tayong nakakakita ng balitang parating may barkong lumulubog tuwing may bagyo. Lahat ng ito, naisasantabi dahil sa masalimuot na hamong hinaharap natin sa pampublikong transportasyon.

MANILA, Philippines - Inaayos na ngayon ang ika-limang draft ng State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino III na maririnig sa ika ng Hulyo. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, 22 sa 32 panukalang batas na binanggit ni Pangulong Aquino sa nakaraan nitong SONA ang umabante na sa Kongreso at higit 10 naman ang nasa ikatlo at . Below is the 6th State of the Nation Address (SONA) of President Benigno Aquino III on Monday, July Bago po ako magsimula, hihingi ako ng paumanhin, dahil hindi natin nagawa ang tradisyonal na. Si Aquino ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na binata at wala pang anak. Dating kasintahan ni Aquino si Shalani Soledad, isang konsehal sa lungsod ng Valenzuela at pamangkin ni dating senador Francisco Tatad. Noong Nobyembre , kinumpirma ni Aquino na naghiwalay na sila ni jankossencontemporary.comganak: Pebrero 8, (edad 59), .

Pinakamalaking halimbawa na nga po ang MRT. Bihira ang nagbabanggit na may katuwang tayong pribadong korporasyon, na naalala ang kanilang mga karapatan, pero tila ba nalimot ang kanilang mga obligasyon. Ang katuwang na ito, sagot ang maintenance. Dapat, noongnagkaroon ng general overhaul ang MRT, pero nang suriin ng ating Department of Transportation and Communication, halos pagpipintura lang ang pinagawang overhaul.

Sa pagwawalang-bahalang ito, parang ginarantiyang masisira ang tren. Di po ba maski sinong kumpanya, dapat sinisigurong masusulit ang kanilang investment? Pero hinayaan lang nilang lumala nang lumala ang sitwasyon hanggang umabot sa puntong ipinasa na sa atin nang ora-orada ang pagsasaayos ng MRT. Nang aayusin na natin, bigla naman silang humirit, sila na lang daw ulit. Pero ang mungkahi nilang pagsasaayos, di-hamak na mas mahal kaysa ating plano.

Siyempre, katumbas nito, dagdag na gastos at perwisyo sa taumbayan. Hindi tayo pumayag, at kumilos na nga para makakuha nga ng ayuda tulad ng mga bagong bagon. Kaya umabot sa ganitong situwasyon ang MRT. Secretary Jun: Ikaw, ako, at ang buong Kamaynilaan, hindi natutuwa dito.

Ang trabaho ng pribado, ipinasa sa atin. Ang solusyon naman natin, hinarang nila. Malinaw nang hindi magtatagpo ang agenda natin at ng MRTC.

congratulate, you were

Ngayon: Humahakbang na tayo para i-buy-out ang korporasyon. Habang sumasailalim sa prosesong ito, nagsasagawa na tayo ng agarang maintenance. Paparating na rin ang mga mas malalaki at pangmatagalang solusyon. Ongoing na rin ang proseso para sa mga bagong riles, at pag-a-upgrade ng signalling system at automatic fare collection system; inaasahan ang lahat ng ito bago tayo bumaba sa puwesto. Ang power supply para sa mga tren, maa-upgrade bago matapos ang May 12 escalator na ring maaayos bago matapos ang taong ito, habang ongoing na ang procurement para sa rehabilitasyon ng 34 pang escalator at 32 elevator.

May mga nagsasabi nga pong may blinders daw ako para sa taong matagal na nating kasama sa Daang Matuwid. Ako, mulat sa maganda, pero batid rin natin ang mga hindi maganda. Ako ba ang may blinders, o itong mga pangit lang ang nakikita?

Sa Sandatahang Lakas naman: Noong Nobyembre ngnagkaroon ng panibagong tensiyon sa pagitan ng North at South Korea; pinangambahang magkakaroon ng giyera doon. Kinailangang magsagawa ng plano para ilikas ang lagpas 46, na Pilipinong nasa South Korea, pati na ang walong libong kababayan nating nasa North Korea.

Nang tanungin natin ang AFP kung anong asset ang magagamit para sa evacuation, ang sagot nila, may nag-iisang C ang atin pong Air Force. Ano ang pinakamabilis na round trip? Sampung oras. Ang lulan: katao. Kinalkula ko po: Lagpas 46, ang Pilipinong dapat ilayo sa gulo; ibig sabihin, sa pinakaepisyenteng kondisyon, round trips ito, na higit sa 4, oras o tinatayang halos araw na pagbiyahe. Hindi naman maaasahang kakayanin ito ng lumang C Kung barko naman daw ang ide-deploy, 1, katao ang kakayaning iuwi sa isang biyahe.

Suwerte na kung abutin ng sampung araw ang roundtrip. Kung natuloy ang gulo, baka tapos na ang putukan, di pa tayo nakakapaglikas nang husto. Kumilos tayo agad para matugunan ang mga limitasyon nating ito ng sitwasyon natin noon hanggang sa kasalukuyan. Ngayon, ang dating nag-iisang C na nagagamit natin, tatlo na, at target nating makakuha ng dalawa pa. May kasama na rin sila; nariyan na ang una sa tatlo nating binili nating C medium lift transports at paparating na po ngayong taon ang dalawang kapatid nito.

Asahan na rin natin ang dalawa pang C light lift transports bago matapos ang Kung patong-patong na pagsubok ang ating kakaharapin, gaya noong nangyari noongkailangan din natin ng mas marami at mas malalaking assets. Nang tumama si Yolanda, nasira ang mga daungan; naging limitado ang kakayahan nating magdala ng ayuda. Sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang tinatawag na landing craft utility na puwedeng dumaong sa dalampasigan.

Ngayon, magiging sampu na ang dinatnan nating apat na landing craft utility: Mayroon na tayong BRP Tagbanua. Sa mga susunod na linggo, darating din ang dalawang Landing Craft Heavy mula sa Australia; napakagalante nga po ng pagkakabigay nito, pati spare parts at generator kasama. Target pa nating bilhin ang tatlong; inaayos na natin ang papeles, upang sumulong na ang proseso. Dahil sa mga ito, kapag panahon ng sakuna, mababawasan ang pangangailangan nating umasa sa kawanggawa ng ibang bansa.

Menu ng paglilibot

Kung pagtatanod sa ating teritoryo naman ang pag-uusapan, ang F5 fighter jet na niretiro noongmapapalitan na ng 12 na bagong FA fighter. Sa Disyembre lalapag ang unang dalawang unit niyan, at makukumpleto naman ang delivery pagdating ng Nariyan na rin ang mga barkong pandigma na BRP Gregorio del Pilar at Ramon Alcaraz, pito sa 13 na inorder nating AW helicopters, anim sa walong Bell helicopters, na troop carrier trucks, at 50, assault rifles. Target din nating makuha ang dalawa pang frigates, anim na Close Air Support Aircraft, armored personnel carriers, at iba pang makabagong kagamitan gaya ng 49, units ng force protection equipment, 2, na grenade launchers, at karagdagang 23, na assault rifles.

Sa kapulisan naman, sa unang pagkakataon sa ating kasaysayan, ang bawat pulis, may sarili nang baril. Ipinamahagi na rin ang sa na bagong utility vehicles. Naipagkaloob na rin natin ang 12, na handheld radios.

Nagpo-procure na rin tayo ng 30, na long firearms, 3, investigative kits, at dagdag pa ring 16, na radyo.

something is

Pakinggan po natin kung paano ito nakakatulong sa trabaho ng ating kapulisan:. Pinag-aralan natin ang modus ng mga kriminal, at estratehikong dineploy [deploy] ang ating kapulisan. Sa loob ng ating termino, halosna wanted na ang nahuli ng PNP; higit 1, na gang naman po ang na-neutralize, at 29, na baril na walang lisensiya ang nakumpiska sa buong bansa. Dahil sa Oplan Lambat-Sibat, bumaba na ito sa 23 kaso kada linggo nitong Hunyo. Sa robbery, theft, at carnapping naman para sa parehong panahon: nasa na lang ang lingguhang average sa NCR, mula sa dating Nitong nakaraang linggo lang, nahuli na si Dexter Balane, na lider ng robbery and holdup group na kasabwat ng Martilyo gang.

Kita po ninyo: Kinakalinga ng Estado ang unipormadong hanay, at sinusuklian nila ito. Sabay ng bagong gamit, itinaas natin ang combat pay ng mga sundalo at subsistence allowance ng buong unipormadong hanay.

agree with

Nakapagpatayo na rin tayo ng higit 57, housing units para sa kanila; aabot pa ito sa mahigit 81, bago tayo bumaba sa puwesto. Upang magkaroon ng partikular na tuon sa kanila, inatasan ko na po ang AFP na makipag-ugnayan sa Gabinete, upang magsagawa ng mga inisyatibang titiyak na magkakaroon ng disenteng pamumuhay ang mga nagsasakripisyo para sa bayan.

Dumako naman po tayo sa imprastruktura. Tinanong natin, sino ba ang in-charge sa flood control sa aming distrito? Pagpunta naman namin doon, pinabalik kaming Pampanga.

Kaysa tulungan kami, nagturuan lang sila. Tapos na ang panahon ng pag-iwas sa responsibilidad. Sa Daang Matuwid, isa-isang naipatayo ang imprastrukturang matagal nang hinintay ng Pilipino. Nabanggit ko na ang ilan dito: Nariyan ang Lullutan Bridge sa Isabela, na dalawang dekadang hinintay ng mga kababayan natin doon, tulad ni Rodito Albano [palakpakan]; ngayon, nabuksan na.

Ang Jalaur River Multi-Purpose Project sa Iloilo, naisip ipatayo noong taong isinilang ako; nag-groundbreaking na po tayo para sa stage 2 nito. Ang Basilan Circumferential Road, taong pa sinimulang ipatayo, pero matagal nabinbin dahil sa kaguluhan sa lalawigan. Ngayon, tatlong tulay na lang ang tinatapos sa kahabaan nito, pero ang malaking bahagi, dinadaanan na.

Nabanggit ko na po ang Muntinlupa-Cavite Expressway na binuksan noong Biyernes. Para po tugunan ang pagbaha, mayroon din tayong pagsasaayos at maintenance ng flood control projects. Ilan sa mga ito ang Pasig-Marikina River Channel Improvement Project Phase 2, na natapos noong ; ang high impact flood control projects para sa NCR at mga karatig-bayan, matatapos na sa Nobyembre, at target naman nating makumpleto ang Blumentritt Interceptor Catchment Area sa susunod na taon.

Tiyak ko pong batid ng lahat: Hindi batayan kung kapartido ang pinuno sa lalawigan, o kung nanalo tayo doon; ang tanging tanong natin: May pangangailangan ba? Hayaan po nating magsalita ang ilan sa atin pong mga natulungan:. Kay Governor Bulut, ika ako sa puso ninyo noong Senatorial election noongikaapat naman ako noong Presidential elections.

Sa mga ipinapatayong estruktura, di naman siguro ninyo masasabing malayo kayo sa puso ko at puso ng ating mga kababayan. Kayo na rin ang testigo: Sa pagkakaroon ng proyekto, hindi boto ang basehan, kundi dapat, pangangailangan. Kay Congresswoman Alvarez naman, na ilang beses na nga pong nagpo-posing nang nakahiga sa mga kalsadang nakumpleto natin: Pasensiya na, Chedeng, pero sa susunod na humiga ka sa kalsada, ipapahuli na kita.

Obstruction of traffic ang violation mo. Malinaw ang ating estratehiya: Sa pagpapagawa ng mga kalsada, tulay at iba pang estruktura, iniibsan natin ang dapat ibsan, at pinapabilis ang paghahatid ng benepisyo.

Ang panawagan ko nga po: Makiambag sana tayong lahat, at maging handang magsakripisyo. Halimbawa: Para matugunan ang madalas na pagbaha sa Maynila, isinulong natin ang pagpapagawa ng catchment area; pero tumutol po dito ang isang malaking unibersidad.

May lumang mga gusali daw kasi silang baka maapektuhan ng gagawing proyekto. Isa pa po: Kailangan nang i-retrofit ang Guadalupe Bridge dahil maaari itong bumigay kapag lumindol. Puwede bang isara ang tulay na ito, nang dadaloy pa rin ang trapiko sa EDSA? Kaya nga hindi puwedeng ipagawa na lang ang tulay nang basta-basta. Para magawa ito, kailangan ng alternatibong daan.

S a dulo, hindi maalis ang pangkalahatang pagtingin na walang bago sa huling State of the Nation Address ni Pang. Noynoy Aquino nitong Hulyo Dagdag-kumpirmasyon ito ng kanyang pagkabigo na magdulot ng ipinangako niyang "pagbabago." Gayundin ng pagkabigong tuparin ang ipinangako niyang "Kung walang corrupt, walang mahirap" noong kumakandidato pa lang . Pinalitan ni dating pangulong corazon aquino early for online dating pangulong si ninoy aquino? Aquino. Now, naging abala si kris aquino ay anak. Dating pangulong maria corazon aquino - women and search over 40 million singles: This work of the philippines who will get a good man and more relationships than any other dating ispiker na yaman. Ang mga programa ni Corazon Aquino ay ang PCGG, Freedom Constitution, CARP, Crisis Intervention Center for Women, Executive Order No. 56 (DSWD), Free Public Secondary Education Act of , National Reconciliation and Develpmeant Program at UNIDO.

May mungkahi at tinatayang 70, ang kayang dumaan kada araw dito. Kung magawa ito, ito pong tulay na alternatibo at parallel sa Guadalupe, mapapagawa na ang Guadalupe. Sang-ayon silang maayos ang Guadalupe, sang-ayon silang lumuwag ang EDSA, kung nagkaroon ng panibagong tulay, basta raw ang proyekto, huwag sa kanila itatayo nang hindi sila maabala.

Kung ganito nga po ang pananaw, talagang maaantala ang pagpapatayo ng kinakailangan nating imprastruktura. May mga pagkakataon din pong hindi na nga tayo tinulungan, naglagay pa ng balakid ang nasa lokal na antas. Halimbawa po, may tinamaan ng sakuna.

properties turns

Agad-agad tayong pumunta; sinalubong ako ng Congressman at ng Mayor, pero ang kumausap sa akin, [City] Administrator at Vice Mayor. Ang sagot nila, mayroon daw 30 ektaryang puwedeng gamitin. Ang masakit, pagbalik ko, walang kahit anong ibinahagi dahil may paggagamitan daw sila. Isang horror story lang po iyan. Ang atin po: Kami ay nandito para tumulong. Kung ayaw nilang makipagtulungan, ang masasabi ko na lang po: Eleksiyon na sa susunod na taon, at ang mga Boss natin ang huhusga kung sino ang nakabawas o nagpalala ng pagdurusa.

Tumungo naman po tayo sa Public Private Partnerships. Kapag pinagsama natin ang solicited PPP projects ng nakaraang tatlong administrasyon, ang suma-total: anim na proyekto. Sa atin, may 50 proyekto na: Ang sampu dito, awarded na; ang 13, nasa bidding; habang 27 naman ang nakapila pa. Kayo na po ang magkumpara sa pagkakaiba. Dati, walang nakikisali sa proyekto, ngayon, nag-uunahan na ang mga pribadong kumpanya, at nagbibigay ng premium.

Suma-total, ang primang natanggap natin mula sa mga kumpanyang katuwang sa PPP, umabot na sa P Ang pagtitiis ng ating mga Boss, maiibsan, kundi man matatapos na. Para naman sa imprastrukturang paparating pa lang, hihilingin ko rin: Kalma lang po tayo. Ang procurement, mabilis na ang apat na buwan para makumpleto. Suwerte ka na kung ang in-order mong computer, mai-deliver sa loob ng panahong iyan. Paano pa kaya kung pagpapatayo ng tulay ang pinag-uusapan? Ang sa akin nga po: Di na baleng hindi ako ang mag-groundbreaking o ribbon-cutting.

Ang mahalaga: Gawing pulido at naaayon sa batas ang mga proyekto, para oras na maaprubahan ito, dire-diretso ang pagpapatupad; maski sino ang sumuri, papasa ang kalidad ng ating ipinatatayo. Alam po ito ng ating Gabinete: Sa Cabinet o NEDA Board meeting, minsan na akong nagbirong dapat magdala ng kumot ang mga dadalo, dahil tiyak na gagabihin kami.

absolutely agree

Napakalaki na po talaga ng pagbabago. Noon ang Pilipino, naglaho ang pag-asa. Kumpiyansa nga po ang ating mga kababayan sa estabilidad ng kanilang kinabukasan.

Ngayon, maski bagong pasok pa lang sa trabaho ay nakakapaghulog na para sa sariling sasakyan o condo unit. Di na nakakagulat na nitong nakaraang taon, tumaas ng 27 percent ang car sales sa Pilipinas.

Ang paniniwala ngayon: Kayang-kaya nang bayaran, di lang ang down payment, kundi maging ang monthly amortization. Sa sarili ko pong karanasan, noong una akong nagkatrabaho, kinalkula ko kung gaano katagal bago ako makaipon para sa sariling kotse. Dalawampung taon lang naman po ang aabutin, segunda mano pa.

Nakausap din po natin ang mga pinuno ng dalawang malaking kumpanya; ang isa, mayroon nang mga pabrika dito habang ang isa pa ay gusto ring pumasok. Pareho po silang nagpahayag ng interes na magtayo ng research and development facilities dito po sa ating bansa. Nakita nila ang potensiyal at talento ng Pilipinong makatulong upang mapanatili ang kanilang magandang posisyon sa merkado.

Ang tanong nila: Kaya ba nating mag-supply ng daan-daang empleadong may masteral at doctoral degrees sa engineering? Sabi ko pa po, kung may magbubukas na trabaho sa high-tech na industriya, baka makapagpauwi pa tayo ng mga OFW, na papayag naman sigurong tumanggap ng mas mababang sahod kung mapapalapit sila sa kanilang pamilya.

Ang sabi ng mga kausap natin: Hindi kailangang babaan, dahil handa silang tapatan ang suweldo nitong mga kababayan nating ito.

Sa sektor din po ng pangingisda, nadarama ang pagbabago sa pagtingin sa Pilipino. Nitong Abril, tinanggal na ng European Commission ang ipinataw nilang yellow card sa Pilipinas. Dahil hindi raw ho dati maayos ang dokumentasyon at tracking, di sila makasigurong nahuli ang mga isda sa legal na paraan. Agad tayong kumilos ang Department of Agriculture upang hindi mapasama sa blacklist ng EU, at hindi mapagbawalang magluwas ng produkto sa kanila.

Nang magtungo nga po si Secretary Procy Alcala sa Belgium, sabi sa kanya, huwag daw sasama ang kanyang loob, dahil baka tanungin tayo ng ibang bansang may yellow card pa. Tayo raw kasi ang makakapagturo sa kanila kung ano ang mga dapat gawin para maresolba ang problema. Naalala ko rin po, noong una, pakiramdam ko, kinakausap lang tayo ng ibang pinuno dahil obligado silang kausapin tayo.

May ilang halos sermonan tayo nang una nating nakahalubilo.

opinion you

Wala na bang puwedeng magawa dito? Kailangan naming tiyaking di mabubuksan ang pinto para maulit ito. Ang hirit nila: Mabagal daw tayo. Kapag sila raw ang naging Pangulo, sigurado, gaganda ang buhay. Coronacion said it was the first time that he heard the President speaking from a moral point of view or from a moral stand point without excluding himself from the problems.

Make a scene. This statement, Dr. For example, he mentioned something at the beginning of his speech. Then he would repeat it midway through. Before he ends, he would again mention his point like improvement of government services. Coronacion said the President has maintained his rhetorical style that he has been practicing since he was mayor of Davao City, the same style that earned him high performance ratings until today. However, Prof. Coronacion said he disagrees with President Duterte in terms of his foreign policy especially his stand on the West Philippine Sea issue.

He believes that it would be better to include other claimant nations in resolving conflicts in the disputed territories. Like Indonesia. If they feel being bullied, they fight back. But if they are invited to diplomatic talks, they send representatives. Coronacion said the question now is how President Duterte will be able to accomplish all his plans given only three years before his term ends.

The President is expected to step down from office in when the Philippines will elect its 17 th President. By that time, Dr. An Ultra High Frequency station with strong brand content that appeal to everyone, UNTV is one of the most trusted and successful Philippine networks that guarantees wholesome and quality viewing experience. Latest News. ZK International Group Co. Engages U. Sterling Securities, Inc.Facebook twitter google_plus reddit linkedin

0 thoughts on “Sona ni dating pangulong corazon aquino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *